JAX 2018: An Architect’s Guide to Site Reliability Engineering

By Nathaniel Schutta, Pivotal Bok: Thinking Architecturally Jax direct link Monolithics principles don’t necessarily apply to microservices. How we work together matters. Communication is even more important in a complex world. So what is the history of IT? Apollo program Margaret Hamilton first SRE. Wanted to implement error checking to avoid data erasure during takeoff. Management denied this, shit followed 1968. Hope Is Not A Strategy! Monolith + sysop ==> microservices + devops...

October 15, 2018 · elofturtle

JAX 2018 Don’t Make It a Race: The Four Common Concurrency Control Patterns

By Jack Shirazi, Hotels.com JAX ddirect link 3 levels of concurrency High level Seven concurrency models in seven weeks Models (how you will wirte your program) Threads & locks etc Medium concurrency patterns *… Low blocks @runnable Thread etc Vilka strategiska val är viktiga innan du börjar jobba? Shared Mutable State Användas av flera trådar Kan ändras Stateful State Kan försöka utlokalisera ditt state...

October 15, 2018 · elofturtle

JAX 2018 Architecting an Enterprise Blockchain Solution: Key Considerations

By Vinitha Rathi, Systango JAX London 2018 Började leka med blockchains på allvar 2016. Forkar av Bitcoin, t ex Ethereum. IBM Hyperledger framework Ethereum “Smarta kontrakt” När behövs en blockkedja, egentligen? Journalsystem Data integrity management Finansapplikationer Varför använda blockkedja? Data-integritet? Transaktions-integritet? För att det är hippt? Blockkedjeteknik finns i flera smaker, så vilken passar just ditt scenario? Konfidentialitet? Decentralisering? Dataintegritet? Skalbarhet? Säkerhet? Diverse översiktliga anropsdiagram för att demonstrera tidigare projekt hos bolaget....

October 15, 2018 · elofturtle

JAX 2018 Effective Leadership in Agile/DevOps Environments

By Michiel Rook, Touchdown Consulting Services Jax direct link Hur utöva ledarskap i självorganiserande team? Ledarskap handlar om att transformera människor så att de kan arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Individuella medlemmar i ett team har olika mognad, vilket påverkan teamet som helhet. Teamet har också en mognad, och en trygghet inom gruppen. Genomgång flera olika ledartyper. Directive Participatory Coaching Servant Situational leadership model. ”Effective leaders stir an intangible but very real desire inside people” – General Stanley McChrystal...

October 15, 2018 · elofturtle

JAX 2018 Testing Microservices, From Development to Production

By: Daniel Bryant Jaax direct link Pre-prod vs post-prod tests Contract testing Api simulation … Test-pyramiden, agile testing quadrant Test pyramid created before micro services, but after David Patna’s modularity ==> skilja mellan test av systemtest och mer behovsbaserad testplan för de enskilda mikrotjänsterna Boktips: Distributed Systems Observability Microservice test funnel – Cindy Sridharan ”testing microservices the sane way” Some tests should be done in production Lessons learned Unit testing Don’t avoid unit test <== 77% production failues can be reproduced by a unit test Testing error handling could have prevented 58% of catastrophic failures....

October 15, 2018 · elofturtle

TRETTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET – Medmänniskan

GT Jer 38:7-13 Nubiern Eved-Melek, en hovman som befann sig i kungapalatset, fick höra att de hade kastat Jeremia i brunnen. Kungen satt då i Benjaminporten, 8och Eved-Melek lämnade kungapalatset för att gå och tala med kungen: 9”Min herre och konung, det som dessa män har gjort mot profeten Jeremia är ett svårt brott. De har kastat honom i brunnen, och där kommer han att svälta ihjäl. Det finns ju inte längre något bröd i staden....

October 9, 2018 · drothenkrokodil

TOLFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET – Friheten I Kristus

GT 2 Mos 23:10-12 Sex år skall du beså din jord och bärga dess gröda, 11men det sjunde året skall du låta marken vila och ligga i träda. Då kan de fattiga i ditt folk få sin föda från den. Det som blir över kan de vilda djuren äta. Så skall du också göra med din vingård och dina olivträd. 12Sex dagar skall du arbeta, men den sjunde dagen skall du upphöra med arbetet, så att din oxe och åsna får vila och slavkvinnans son och invandraren får hämta krafter....

October 9, 2018 · drothenkrokodil

ELFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET – Tro Och Liv

GT Jes 1:10-17 Lyssna till Herrens ord, sodomfurstar! Hör vad vår Gud har att säga, gomorrafolk! 11Vad skall jag med alla era slaktoffer? säger Herren. Jag är mätt på brännofferbaggar och gödkalvars fett, jag vill inte ha blodet från tjurar och lamm och bockar. 12Vem har begärt detta av er när ni träder fram inför mig, ni som trängs på mina förgårdar? 13Kom inte med era meningslösa gåvor, jag avskyr offerröken....

October 9, 2018 · drothenkrokodil

TIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET – Nådens Gåvor

GT Jos 24:16-18 Folket svarade: ”Aldrig någonsin skall vi överge Herren och tjäna andra gudar. 17Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ut ur slavlägret, han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom vilkas land vi drog fram. 18Herren jagade undan alla folken för oss, även amoreerna som bodde i landet....

October 9, 2018 · drothenkrokodil

NIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET – Goda Förvaltare

GT Am 8:4-7 Hör detta, ni som trampar på de fattiga och utrotar de svaga i landet! 5Ni säger: ”När är nymånadsfesten över så att vi kan sälja säd, och sabbaten så att vi får öppna kornboden? Då skall vi minska måtten och lägga på priserna och fuska med vågen, 6köpa de fattiga för pengar och de nödställda för ett par skor och sälja spillet som säd.” 7Herren har svurit vid Jakobs stolthet att aldrig glömma något de gjort....

October 9, 2018 · drothenkrokodil