Av någon anledning drabbas jag ofta av irriterande bugg hos ljudhanteraren i Ubuntu – detta har följt mig över flera ominstallationer och maskiner. Däremot inte i Fedora på samma hårdvara…

Plötsligt får Ubuntu för sig att min någon förgrundsprocess är det viktigaste som finns, och min podcast i bakgrunden både pausas, och sätts i tyst läge. Detta kan triggas av så godtyckliga saker som att växla tillbaka från VLC till vilket program jag nu använder för tillfället.

Personligen anser jag att jag klarar av att hantera mina ljudinställningar på egen hand!

De flesta sökningar på detta problem leder till en inställning av alsamixer, vilket inte alltid löser problemet.

sudo alsamixer # F5, hitta Auto Mute, sätt till disabled, ESC
sudo alsactl store

Om det inte är tillräckligt så är ljudhanterare nummer två också aktiverad: pulseaudio.

Pulseaudio har en modul som försöker identifiera viktiga ljudprocesser (skype-samtal och så vidare). Redigera filen enligt nedan.

sudo vim /etc/pulse/default.pa
# load-module module-role-cork # kommentera denna
 
# Starta sedan om pulseaudio

if [[ $(pulseaudio --check) -eq 0 ]]; then
    pulseaudio -k;
    pulseaudio -D; 
    ps -ef | grep pulseaudio
fi

Förhoppningsvis är detta tillräckligt för att lösa dina ljudproblem.