By Liz Keogh

JAX direct link

Stephen Bungay the art of action

Utan att veta vad planen är, så början folk gissa.

Managers blir stressade och detaljerar mera, vilket sällan hjälper till att uppfylla målet med förändringen.

Instinktiv motvilja mot osäkerhet.

Flickr och Slack avknoppningar från samma misslyckade MMO till följd av finanskriser.

Estimating complexity

5 nobody’s done it before

4 someone outisde of the org has done it

3 someone in org has done it

2 someone on team has done it

1 we all know how to do it

Samtidigt ger den högsta komplexiteten de största vinsterna.

Därför är det ofta fel att välja de lättaste sakerna först eftersom de sällan ger mervärde på lång sikt.

Information Arrival. <== ramarna sätts för tidigt

Deliberate Discovery

Assume ignorance

Assume second order ignorance

Optimize for discovery

Real Options

Options have intrinsic value

Options expire

Never commit early unless you know why

Boktips Commitment <== Olav Maasen et al

Palchinsky Principles

Seek out new ideas and try new things

Do it on a scale where you can afford to fail

Learn from your mistakes

Googles Project Aristotle om trygghet i teamen 1 2

TDD!

Three models of feedback

  • Porpoise feedback ** Anchor the things you value ** Beröm bra beteende etc
  • Sandwich model ** Anchor what you value ** (Provide feedback to increase effectiveness) <== people write their own code, often reduntant ** End with a bright future
  • Atkins ** Sandwich without bread (just feedback)

Sensemaker <== topologisk karta över åsiktsklimat

Var ligger organisationens dispositioner centrerade?

  • Anchor and amplify!

Relentless positivity

Odla effektivitet genom att fokusera på det positiva, och förstärk det.