Paneldiskussion: Daniel Bryant, Jessica Deen, Sebastian Meyen, Steve Poole, Martin Verburg

Äntligen tillbaka till kommandoraden!

Öppet sinne och erkänna att det finns saker du inte kan – ut på korståg!

Javautvecklare måste intressera sig för ops och arkitekturen.

Molnet sipprar in i det egna datacentret vare sig vi vill eller inte.

Hosting i öppna molnet kräver ett större intresse i arkitekturella frågor, latens och andra faktorer., är mycket mindre förutsägbara.

Andra attackytor – större krav på säkerhet hela vägen, zero trust network.

Hur undvika vendor lock-in i molnet? It works on my machine är inte tillräckligt. Men en flytt till molnet kommer att underlätta att flytta mellan molnleverantörer (hög standardisering med bl.a. envoy och kubenretes API:er).

Svårt att flytta DATA mellan olika leverantörer om du har mycket data.

GDPR.

Om certifiering på specifik plattform – försök fånga alla nivåer så att du kan kommunicera på rätt abstraktionsnivå.

Löpande kostnade/debiteringsmodellenn för molnet påverkar arkitekturen hos din applikation på sikt.

Deployment av Java i molnet är något av en utmaning, med minnesavtryck, uppstartstider, etc. Inga tydliga svar i dagsläget. JVM optimerad för traditionella miljöer, spännande framtid hur JVM:en optimerar imorgon. Alpine + Jlinker + Java-app := riktigt tunn container för java.

Utveckla din applikation för deployment på flera moln samtidigt för ökad stabilitet och fortsatt valfrihet. Designing for replacability.

Moln + mikrotjänster går hand i hand (Paper: Decomposing systems), får se vilken grad av modularisering det landar i på sikt. Skalbarhet.