GT 2 Mos 23:10-12

Sex år skall du beså din jord och bärga dess gröda, 11men det sjunde året skall du låta marken vila och ligga i träda. Då kan de fattiga i ditt folk få sin föda från den. Det som blir över kan de vilda djuren äta. Så skall du också göra med din vingård och dina olivträd.

12Sex dagar skall du arbeta, men den sjunde dagen skall du upphöra med arbetet, så att din oxe och åsna får vila och slavkvinnans son och invandraren får hämta krafter.

Epistel Gal 4:31-5:6

Alltså, bröder, är vi inte barn till en slavinna utan till den fria kvinnan. 5 1Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta, och låt ingen lägga på er slavoket igen. Rättfärdighet utan omskärelse

2Hör på vad jag säger er, jag Paulus: om ni låter omskära er har ni ingen nytta alls av Kristus. 3Jag försäkrar er igen: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. 4Ni är utestängda från Kristus, ni som söker er rättfärdighet i lagen; ni har hamnat utanför nåden. 5Ty vi väntar oss i vår ande att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp. 6I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron, som får sitt uttryck i kärlek.

Evangelium Mark 2:23-28

En sabbat tog han vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. 24Då sade fariseerna till honom: ”Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?” 25Han svarade: ”Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? 26Han gick in i Guds hus – det var när Evjatar var överstepräst – och åt upp skådebröden, som inga andra än prästerna får äta, och gav också dem som var med honom.” 27Och Jesus sade till dem: ”Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. 28Alltså är Människosonen herre också över sabbaten.”

Psaltarpsalm Ps 145:13b-18

Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör. 14Herren stöder dem som vacklar, han rätar krökta ryggar. 15Allas ögon är vända mot dig, och du ger dem föda i rätt tid. 16Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger. 17Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, kärleksfull i allt han gör. 18Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom.

Migrerat från Hägglund.com med tillstånd.